Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/widomska/domains/widomska.com/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284
Pathosformeln/dokumentacja – Gosia Widomska
Loading
Pathosformeln

 

Michał Bugalski, Małgorzata Widomska

Termin Pathosformeln został utworzony przez Aby’ego Warburga na potrzebę rodzącej się dziedziny badań nad kulturą. Przywołany w osobistym kontekście rodzinnej wystawy jest pewnego rodzaju zaobserwowaniem i fascynacją przystawalnością mikro i makro procesów kształtowania się sztuki. Pojawiające się w jej historii formy wsteczne pozwalają zaobserwować charakterystyczne napięcia powtórzeń, artystycznych gestów będących para tańcem. Paweł Mościcki charakteryzuje Pathosformel, jako formę ekspresji plastycznej umiejscowioną w ciele, dla której redukcja do treści nie jest możliwa ze względu na przemieszanie tego, co aktualne z minionym. Swoim istnieniem jednak mogą sprowokować powrót doświadczenia. W głębokiej rzeczywistości są to obrazy symboliczne, które odwołując się do pamięci emocjonalnej muszą pozostać przednarracyjne i jako takie przedrefleksyjne.

(„Warburg pojmował obrazy, jako nadzwyczaj czułe sejsmografy wyczuwające odległe wstrząsy lub traktował je niczym nekromantów, którzy w stanie pełnej świadomości mówią o nachodzących ich duchach” – słowa Agambena świetnie definiują działanie artysty. ( Cyt. za Paweł Mościcki Sejsmografy przewrotu, Konteksty str. 163)

Pomimo, że identyfikujemy w naszych pracach zdarzenia z przeszłości, obecność domu rodzinnego, a nawet portrety osób… zarówno fotografie Michała jak moje obrazy są bardzo bliskie abstrakcji. Jest to abstrakcja pozostająca w pozornym rozdarciu, która niechętnie wyzbywa się funkcji ikonograficznej jednocześnie traktując treść, jako redukcję przeżycia.

Nasz duet artystyczny ogranicza się do decyzji o dopasowaniu obrazów, które powstały w sposób niezależny jednak dotykają wspólnego doświadczenia domu rodzinnego. Korespondencja ich formy jest tym, co pod pretekstem tego projektu chcemy uchwycić. Dopasowanie jest tu przeciwwagą dla zestawienia. Zastawieniu mogą podlegać rzeczy odległe, dopasowaniu natomiast te, które są ukrytą jednością.

 

 

Małgorzata Widomska