Loading
O mnie

Nieciągłość pamięci wywołuje we mnie potrzebę odtworzenia jej obrazów, poszukuję dla nich nowej, stabilniejszej formy kierując się zgodnością emocji. Intryguje mnie wyostrzenie pamięci w kierunku pewnych powtarzalności, jej niezaprzeczalna sentymentalność, zarówno w przywiązaniu do tego co miłe jak i traumatyczne. W swoich pracach pielęgnuję wizualne pasożytnictwo, które wynika z inwazyjności zewnętrznych obrazów; z logorei tych przypadkowych rozpoznaję i zatrzymuję te, które stwarzają sugestię śladu, co automatycznie uruchamia historię. Źródła wyjściowych kadrów nie są istotne, redukuję ich ciężar do osobistych poruszeń. Badam je ciągle na nowo, aż uchwycę coś, co mogłabym nazwać organizacją doświadczenia, następnie staram się znaleźć dla niej najmocniejszą formę. W ten sposób pomimo utraty, nawarstwionych klisz i aberracji, którym pamięć podlega przeszłość może częściowo zostać zwrócona, a z nią poczucie ciągłości. W efekcie obrazuję jedyny z możliwych światów, wzruszam się jego nieuniknioną agonią i wytwarzam pamiątki. Poprzez powtórzenie rytmów, ustawień powoli dokonuje się rekonstrukcja domu, z którego wyszłam.

 

In my works I endeavour to evoke the presence of my family home… The memories which come back lose their details, nevertheless, the past constantly creates parables, it imposes itself via some rhythms, some constellations and encodes the whole cognition.

I am intrigued by honing the memory to discover some repetitions, by its undeniable sentimentality about things being both nice and traumatic. I cherish a kind of „ visual parasitism” as to bring back certain images, to keep only the familiar ones among the logorrhoea of random images. With time they create the suggestion of a trace, which automatically triggers a history. I study them over and over to reach a purified sign of the experience, which, despite layered cliches and aberrations, can partially be restored by art forms. These man-made projections of the past are capable of storing their original substance.

Tension between continuity and discontinuity of being results in an anxiety, in which identity, threatened due to being defined by unstable plots of memories, pushes to produce some tangible substitutes of the past. In this light, a painting is a consequence of a lack, its concrete evidence helps to deceive natural loss of memory, loss of everything; it exists in a more stable way. There is a purifiedorder in the painting, exact organisation of an event, triggering its meaning; apparent comfort of understanding…

As a result, I depict the only possible world, I am moved by its inevitable agony and, hence, I produce reminders.

 

 

 

 

 BIO